Jdi na obsah Jdi na menu
 


Orava

Na orave su mestá:Námestovo,Dolný Kubín,Trstena,Tvrdošín.
Orava je najsevernejšie miesto na Slovensku.
V blízkosti je aj Oravská priehrada.
Na Orave tečie rieka Orava.

MAPA ORAVI

Na tejto mame Oravi vidno celú Oravu.A jej mesta.Obrazek

Rekreácie

  spracovanie rozpočtu a časového harmonogramu príprav a realizácie
• pozvánky, pozývanie hostí a médií
• registrácia účastníkov, menovky
• návrh a tlač kongresových a reklamných materiálov
• zabezpečenie kongresovej techniky
• spoločenský program – recepcie, bankety, zábavy, diskotéky, živá hudba, tanečné skupiny
• sprievodné programy
• výzdoba a dekorácia priestorov
• upomienkové a darčekové predmety
• foto a video servis Obrazek
• gril párty
• prehliadka Múzea Oravskej dediny
• lyžovanie, snowboarding - zabezpečenie lístkov , zorganizovanie pretekov
• kúpanie na termálnych kúpaliskách v Oraviciach, Tatralandii a Bešeňovej
• návšteva Tarzánie, zorganizovanie pretekov

spracovanie rozpočtu a časového harmonogramu príprav a realizácie
• pozvánky, pozývanie hostí a médií
• registrácia účastníkov, menovky
• návrh a tlač kongresových a reklamných materiálov
• zabezpečenie kongresovej techniky
• spoločenský program – recepcie, bankety, zábavy, diskotéky, živá hudba, tanečné skupiny
• sprievodné programy
• výzdoba a dekorácia priestorov Obrazek
• upomienkové a darčekové predmety
• foto a video servis
• gril párty
Krajinka je rekreačné zariadenie na Zuberci v nádhernej prírode Oravy.
V objekte sa nachádza 14 chatiek s možnosťou ubytovania až 6 návštevníkov v každej chatke; reštaurácia s barom a domácou kuchyňou.(Celý objekt je pretransformované zariadenie Žilinskej univerzity)

Krajinka je ideálna na poriadanie školení, jazykových kurzov, detských táborov, športových sústredení alebo lyžiarskych zájazdov.

Vybavenie chát:
Prízemie pozostáva z predsiene, spoločenskej miestnosti, WC, sprch. kútu a kuchynky ( bez varenia jedál ), poschodie z dvoch 3-miestnych izieb.
Na každej chatke 16 TV programov slovenskej a českej televízi

ObrazekObrazek


termálne kúpalisko Oravice - 12 km
- Tatralandia - 30 km
- Bešeňová - 40 km
- Zverovka, Spálená - 5 km
- Milotín, Janovky - 3 km
- Liptovská Mara - 20 km
- Oravská priehrada - 20 km
- Oravský Zámok - 30 km
- Roháče - plesá, vodopády
- Múzeum Oravskej dediny

Obrazek

• zorganizovanie súťaží v lyžovaní, snowboardingu, orientačnom behu, tancovaní, aerobiku, tenise, streetballe, basketbale, volejbale, behu do kopca, cyklistike Obrazek
• zorganizovanie detských súťaží
spoločenské eventy podľa výberu

História Oravy

Orava tvorila uzavretý geografický celok už koncom treťohôr, no jej konečný vzhľad dotvorila rieka Orava so svojimi prítokmi postupným hĺbením sa do podložia v priebehu 500 miliónov rokov. Prvý človek sa na Orave objavil v paleolite v dobe posledného zaľadnenia pred približne 10 000 rokmi. Šlo o sídliská lovcov sobov na severnej Orave, ktorí zanechali kamenné nástroje v oblasti Bobrova, Lipnice, Trstenej. Lovci postupovali na Oravu z nížin na území dnešného Poľska pod tlakom posledného zaľadnenia. Každé ďalšie osídľovanie Oravy prebiehalo od neolitu, na Orave od 3.tisícročia pred n.l., výlučne z juhu. Boli to roľníci chovajúci kravy, kozy, ovce, ošípané, pestujúci pšenicu, jačmeň, proso, bôb, šošovicu, hrach. Poznali meď a keramiku. V období okolo 1500 rokov pred n.l. sa objavuje na dolnej Orave bronz, neskôr opevnené hradiská a mohyly. V dobe železnej a rímskej postúpila pod tlakom germánskych kmeňov na prelome letopočtov na Oravu časť Keltov, okolo 5.storočia nakrátko aj Germáni. Časť pôvodného obyvateľstva zostala až do príchodu Slovanov niekedy v 8.storočí. V 8. a 9. storočí splynulo pôvodné obyvateľstvo s novým slovanským etnikom, ktoré na toto územie preniklo pozdĺž Váhu. V 11. storočí si oblasť Oravy vrátane jej slovanských obyvateľov podmanili jazdecké dužiny starých Maďarov. Územie a jeho obyvatelia sa stali dedičným vlastníctvom uhorského kráľa. V čase vzniku uhorského štátu na seba v krajine okolo Tatier narazili konkurenčné kolonizačné záujmy poľských a slovenských osadníkov. V prvej polovici 13. storočia bolo na Orave len niekoľko osád, ktorých existencia je archeologicky a historicky doložená. Veľké zmeny na Orave prinieslo 13. storočie. Po tatárskom vpáde sa kráľ Belo IV. rozhodol posilniť pohraničné oblasti Uhorska novými kolonistami. Panovník a šľachta sa snažili zabezpečiť severnú hranicu Uhorska a vybudovali na nej niekoľko hradov. Najdôležitejším na Orave bol Oravský hrad. Na Orave sa najstaršie obce koncentrovali do doliny rieky Orava, pozdĺž obchodnej cesty, ktorá smerovala k colnej stanici v Tvrdošíne. Z oravských osád sa ako prvá písomne uvádza Tvrdošín. Spomína sa v listine z roku 1265 ako pohraničná colná stanica, cez ktorú sa dodávalo súkno, soľ a olovo. Osídlenie Otravy sa postupne dotváralo počas vlády Anjouovcov. Na začiatku 14. storočia sa skončilo formovanie administratívneho členenia, ktoré bez väčších zmien pretrvalo do 19. storočia. Orava sa v druhej polovici 14. storočia stala samostatnou stolicou. V 15. storočí Orava patrila ešte vždy medzi najmenej zaľudnené oblasti Slovenska. Členitejšie a odľahlejšie časti Oravy boli osídlené až v 16. a 17. storočí počas valašskej kolonizácia. Na Orave sa zásluhou Thurzovcov založilo 24 nových obcí s goralským obyvateľstvom. Okrem obcí založených na valašskom práve existovali i sedliacke a zemianske obce, ktoré boli vyňaté z hradnej právomoci a ktoré dostali do daru jednotlivé šľachtické rody. Prvé mestské privilégia získala Trstená. Ako posledné mesto bolo povýšené Námestovo. Ani Oravu neobišla v 17. a 18. storočí séria protihabsburských povstaní. Najväčším oravským povstaním bolo nepochybne povstanie pod vedením Gašpara Piku v roku 1627. Stavovské povstania znamenali aj útlm v osídľovaní Oravy. V roku 1683 litovské vojská vypálil 27 oravských osád. Moru a veľkému hladu v rokoch 1710 a 1711 padlo za obeť niekoľkotisíc ľudí. Po podpísaní Satmárskeho mieru sa začalo obdobie konsolidácie pomerov a hospodárskeho rozvoja. Vznikali nové cechy a zvýšil sa počet remeselníkov, ktorí sa v nich organizovali. Rozvíjali sa hlavne cechy kožušníkov, krajčírov, súkenníkov, klobučníkov, plátenníkov, čižmárov a obuvníkov. Medzi najväčšie strediská hospodárskeho a kultúrneho života patrila Trstená, Tvrdošín, Námestovo, Dolný Kubín a Veličná.Oravské remesla preslávili hlavne oravskí plátenníci, ktorí vyrábali a vyvážali plátno do viacerých krajín južnej Európy. Väčšina obyvateľstva sa však naďalej živila roľníctvom a chovom dobytka. Orava si aj v 19. storočí zachovala predovšetkým poľnohospodársky charakter. V druhej polovici 19. storočia nastala veľká vlna vysťahovalectva. Rozpad Rakúsko-Uhorska a vznik 1. ČSR znamenal pre Slovákov koniec národnostného útlaku. Druhá svetová vojna spôsobila na Orave veľké škody. Boli zničené viaceré objekty, vďaka čomu sa povojnový život normalizoval pomaly. Moc v jednotlivých obciach prevzali revolučné výbory a po roku 1948 Komunistická strana Československa. Začalo sa obdobie budovania socializmu. Vo väčšine oravských obcí vznikali jednotné roľnícke družstvá a štátne majetky. Prelom v hospodárskej štruktúre Oravy znamenala jej industrializácia. Výrazne sa zvýšil počet obyvateľov predovšetkým v mestách. November 1989 priniesol pád komunistického režimu. Dňa 1. januára 1993 vznikla po rozdelení Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky Slovenská republika a začala sa nová etapa formovania hospodárskeho a spoločenského života. Historickým centrom a dominantou Oravy je Oravský hrad. Vznikol najneskôr v 13.st. ako strážna pevnosť pri ceste do Poľska. Pôvodne postavený v románskom a gotickom slohu, súčasný výzor pochádza zo začiatku 17.st. Bývalo v ňom oravské panstvo. Návštevníci v ňom dnes nájdu expozície dejín Oravy, archeologickú, etnografickú, oravskej fauny a flóry. Múzeum oravskej dediny v Zuberci sprístupňuje 58 objektov ľudovej architektúry na ploche 20 ha s domami všetkých spoločenských vrstiev 17. a 18.st. - roľníkov, zemanov, remeselníkov, salašníkov, cirkvi.ObrazekObrazek

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

TRÁPNY PRAVOPIS..Vrchol hlúposti a drzosti niečo také uverejniť!

(jANO, 25. 9. 2021 16:59)

V úvode má byť: Na Orave ; Trstená, Mapa /nie mama../Oravy,na tejto mape Oravy,..a jej mestá

?????

(Angie, 31. 3. 2009 17:09)

HONZA ak si si nevšimol je tam Y ...

Re: ?????

(sexitelo, 5. 1. 2011 14:28)

neviem teraz,že kto je dementný čurák :D

hroza

(curak, 21. 1. 2008 15:38)

ty dementny curak ako mozes napisat historia oravi s i?? ma tam byt Y