Jdi na obsah Jdi na menu
 


                         Prievidza
VITAJTE U NÁS
Hlavný kontrolór mesta Prievidza Prvou písomnou správou, v ktorej sú údaje o Prievidzi (Preuigan), je listina uhorského kráľa Kolomana z roku 1113 a potvrdzujú sa ňou majetky benediktínskeho opátstva na Zobore. Jej vznik a rozvoj podmienila výhodná geografická poloha. Prievidza ležala na križovatke dvoch významných obchodných ciest. Už táto skutočnosť nasvedčuje tomu, že Prievidza je prastarou slovanskou osadou.
Za najdôležitejší prameň po dejinách Prievidze v stredoveku možno bez výhrad podkladať výsadnú listinu kráľovnej Márie z 28. januára 1383 vydanú pre Prievidzu, kde v texte zdôrazňuje, že lokalita Prievidza patrí medzi slobodné kráľovské mestá.
Výhodné podmienky pre rozvoj remesiel v Prievidzi viedli skoro ku vzniku cechových organizácií. Najstaršia zachovaná písomná zmienka o cechu krajčírov v Prievidzi pochádza z roku 1545.
Čiastočný obraz o hospodársko-sociálnych pomeroch Prievidze v neskoršom období nám poskytuje sčítanie ľudu z roku 1870, keď Prievidza mala 2719 obyvateľov a 388 domových čísel. Toto obdobie je charakteristické začiatkom budovania priemyselných podnikov. V roku 1875 sa dobudovala Carpathia.
Tvár mesta radikálne zmenila druhá polovica 20. storočia, kedy z pôvodne päťtisícového mestečka prudkým rozvojom priemyslu vyrástlo do dnešnej podoby.
Poďte a vítajte v našom meste, v ktorom pripadá najviac zelene na jedného obyvateľa v rámci Slovenska. Uponáhľaný svet okolo nás treba vedieť nielen vnímať a prispôsobovať sa mu, ale treba sa naučiť i zastaviť chvíľu, nadýchnuť sa a otvoriť doširoka oči. Dopriať si ten prepych a načerpať tak silu a harmóniu z minulosti pre súčasnosť.
Mesto Prievidza prejdete sem a tam za niekoľko hodín, ale prečo by sme sa mali stále ponáhľať? Veď i dávni kupci a obchodníci, ktorí chodili s tovarom, sa zastavovali v Prievidzi, aby si oddýchli pred ďalšou cestou.
Jeden básnik hovoril, že najlepšie spoznáme zem či mesto keď ich ohmatáme nohami až do únavy. Nech zavítate u nás kamkoľvek, takmer všade vás objíme náruč prírody. Každým krokom objavujú vaše oči niečo nové. Len zostať tak chvíľu stáť a vnímať tú krásu prírody, krásu mesta, krásu pulzujúceho života i tu krásu rôznorodých ľudí žijúcich v ňom.

Vítame Vás na stránkach mesta Prievidza. Pripravili sme pre Vás množstvo informácií. Dúfame, že Vám pomôžu v lepšej orientácií sa v meste i okolí, prilákajú Vás na rôzne zaujímavé miesta, na ktoré sa určite budete chcieť ešte vrátiť. Dozviete sa veľa informácií o meste Prievidza, jej kultúre, tradíciách a histórií. Ponúkame Vám množstvo typov, ktoré Vám pomôžu v rozhodovaní sa ako stráviť voľný čas, či už máte chuť na turistiku, výlety, kultúru alebo športové vyžitie.
Tak teda vitajte a plnými dúškami si vychutnávajte krásu a pohostinnosť Prievidze a jej obyvateľov.
Dôležité informácie
Názov Kontakt
Smerové číslo mesta Prievidza pri volaní v SR 046
Smerové číslo mesta Prievidza pri volaní zo zahraničia 0042146
Informácie o telefónnych číslach 1181
Informácie o telefónnych číslach v cudzine 12 149
Informácie o programe kín a divadiel 16 956
Informácie o lyžiarskych vlekoch 12 111
Hasičská a záchranná služba 150 , 112
Záchranná zdravotnícka služba 155, 16 155, 112
Polícia 158
Mestská polícia 542 20 07
Mestský úrad Prievidza, Námestie slobody 14, 517 91 10-1
Turisticko-informačná kancelária Horná Nitra, Námestie slobody 4 16 186
Poruchy: voda: 542 55 00
elektrina: 0850 111 468
plyn: 542 40 89
Slovenská autobusová doprava Prievidza a.s. informácie - autobusy 542 65 03
Železničná stanica informácie - vlaky 542 30 94
Informačné centrum mladých Prievidza 543 91 88
Piaristický rímskokatolícky kostol
Piaristický rímskokatolícky kostol Najsvätejšej Trojice a Nanebovzatia Panny Márie
Táto jedinečná baroková stavba stredoeurópskeho významu stojí v časti Staré mesto na Ul. A. Hlinku č. 50. So stavbou sa začalo v r. 1666 podľa návrhu talianskeho architekta Biberelliho. Stavbu kostola dokončil v polovici 18. storočia rehoľný staviteľ H. Hanghe.

Pomník padlým v SNP Pomník padlým v SNP
Pomník padlým v SNP Pomník padlým v SNP
Pomník padlým v SNP Pomník padlým v SNP
Pomník padlým v SNP Pomník padlým v SNP
Pomník padlým v SNP Pomník padlým v SNP

Pomník padlým v SNP Pomník padlým v SNP
Pomník padlým v SNP Pomník padlým v SNP
Pomník padlým v SNP Pomník padlým v SNP
Krytá plaváreňAdresa:
areál III. Základnej školy na Ul. S Chalupku v Prievidzi
Začiatok výstavby plavárne: máj 2004
Odovzdanie plavárne do užívania: 1. 6. 2005
Dodávateľ stavby: Beny-stav, stavebno-obchodná spoločnosť Bojnice
Náklady na výstavbu plavárne: 55 mil. Sk

Prevádzkovateľ: UNIPA, s .r. o. Prievidza, konateľ: Ing. Igor Detko,
Kontakt: 542 24 12
E-mail: unipa@unipa.sk

Technické parametre: plavecký šesťdráhový dvadsaťpäťmetrový bazén s hĺbkou vody od 130 do 180 cm

Prevádzkový čas pre verejnosť:
 • pondelok - piatok od 16. do 20. h
 • sobota - nedeľa od 8. do 20. h
Vstupné:
 • dospelí 40,- Sk/h
 • deti do 15 rokov 20,- Sk/h
 • dôchodcovia nad 65 rokov 20,- Sk/hod
 • občania mesta, ktorí sú držiteľmi Jánskeho plakiet vstup ZDARMA
Kapacita bazénu: 75 ľudí
1. deň
Pozývame Vás na prehliadku mestom Prievidza pod názvom " Zlatá prievidzská cesta " Dva okruhy ZPC ponúkajú prehliadku zachovalých pamiatok a pamätihodností mesta Prievidza, významných objektov i takých, ktoré už neexistujú, ale pripomíname si ich z hľadiska minulosti. Malý okruh ponúka 28 zastavení, veľký okruh 45 zastavení.
Prehliadku si môžete objednať v Turisticko - informačnej kancelárii Horná Nitra na Námestí slobody 4 v Prievidzi alebo na telefónnom čísle 046/16 186.
Pravidelná prehliadka mestom - ZPC
V turistickej sezóne /1. júna - 30. septembra/

Malý okruh bez nahlásenia účastníkov vopred.
 • Každú stredu a piatok o 15.00 h
 • Zraz účastníkov pred TIK na Námestí slobody 4 v Prievidzi.
 • Počas Mestských dní a Prievidzského jarmoku prehliadky denne - bezplatne.
Ceny:
 • Malý okruh /minimálny počet 5 osôb/:
  Slovenský jazyk Dospelí 20,-Sk / účastník
  Deti a študenti 15,-Sk / účastník
V ostatnej sezóne / 1. októbra - 31. mája/

Pravidelná prehliadka každý piatok o 15.00 h

Nepravidelné prehliadky - ZPC

Individuálne prehliadky pre skupiny na základe písomnej objednávky najmenej deň vopred e-mailom: tik@prievidza.sk

Ceny:
 • Malý okruh :
  Slovenský jazyk 350,-Sk
  Anglický, nemecký jazyk 600,-Sk

 • Veľký okruh:
  Slovenský jazyk 500,-Sk
  Anglický, nemecký jazyk 800,-Sk
Ak túžite zažiť dobrodružstvo, vydajte sa do podzemia na návštevu Hornonitrianskeho banského skanze , kde sa môžete zúčastniť fárania do hnedouhoľnej bane Cigeľ, vzdialenej 4 km od Prievidze. /Informácie a predaj vstupeniek : TIK Horná Nitra tel. 046/16186 / Na prehliadku banského podzemia je nutné športové oblečenie a obuv.
Termín prehliadok : streda, piatok , sobota.
Čas prehliadok : 8.30 - 11.30 14.30 - 17.30
Dĺžka trvania: 3 hodiny
Cena: 200,- Sk /dospelý 130,- deti do 12 rokov
Program: - úvodná informácia
oblečenie a vystrojenie návštevníkov
doprava vláčikom do podzemia do vzdialenosti 2 312 m
prezentácia banského prostredia v dĺžke 566 m pešej prehliadkovej trasy spojená s výkladom
2. deň
Bojnický zámok (t. č.: 543 06 24, 543 06 33), ktorý je otvorený denne okrem pondelka v letnom období /máj - september/ od 09.00h. do 17.00h. a v zimnom období od 10.00h. do 15.00h. V mesiacoch júl - august je otvorený aj v pondelok! Vstupné: /Veľký okruh/ dospelí 130.- Sk, deti od 6 do 15 r. 70.- Sk, deti do 6 r. 10,- Sk /min. počet návštevníkov je 10 osôb, prehliadku v cudzom jazyku treba hlásiť jeden deň vopred/. Prehliadka Bojnického zámku trvá 1hodinu a 15 minút . Ku zvláštnej ponuke Bojnického zámku patrí jeho nočná prehliadka /vstupné 200,- Sk dospelí, deti od 6 do 15 r. 150,-Sk/, pri ktorej sa návštevníci najviac tešia na strašidelnú atmosféru zámku /akciu treba nahlásiť tri dni vopred a minimálny počet návštevníkov je 15/. Atrakciou je pre Bojnice medzinárodný festival duchov a strašidiel, ktorý sa koná pravidelne od roku 1994 na prelome mesiacov apríl a máj. Bližšie informácie o akciách na zámku www.bojnicecastle.sk

Po prehliadke zámku si v letnom období môžete pozrieť pútavé vystúpenie sokoliarskej skupiny Aquila www.aquila.sk (t. č.: 543 05 87, 0905 497 068, 0903 808 385) - je to sokoliarsky klub, ktorý predvádza vystúpenie dravých vtákov. Sokoliari vystupujú spoločne so skupinou historického šermu Bojník /t. č. 541 66 77, 0905 620 334/. Vystúpenia sa odohrávajú na prírodnom amfiteátri za Zámockou reštauráciou nad Bojnickým zámkom.Môžete ich vidieť: 1. máj - 1. september - každý deň okrem pondelka v časoch 10.30, 12.00, 13.30, 15.00 h; od 5. apríla - 27. apríla a od 6. septembra do 7. októbra v sobotu a nedeľu v časoch 12.00 a 15.00 h
Vstupné: dospelí 60,-Sk, deti od 6 do 15 r. a dôchodcovia 40,-Sk

Akcie:
 • Nočná show
 • Hubertova jazda
 • Black fire (ohňová show)
 • Historické hry a atrakcie
V blízkosti Bojnického zámku je tiež najstaršia zoologická záhrada (t. č.: 540 32 41, 540 29 75) s vyše 300 druhmi živočíchov. Otvorená je denne, aj počas sviatkov: marec 7.00 - 17.00 h, apríl - máj 7.00 - 18.00 h, jún - august 7.00 - 19.00 h, september 7.00 - 18.00 h, október 7.00 - 17.00 h, november - február 7.00 - 15.00 h. Vstupné: dospelí 70.- Sk, deti od 4 do 15 r. 40.- Sk, študenti, dôchodcovia a vojaci 45.- Sk.

Ak Vám ešte ostane čas a chuť navštívte Prepoštskú jaskyňu v Bojniciach /pod kostolom značená tabuľami/. Je to jedna z najvýznamnejších archeologicko-paleolitických lokalít na Slovensku i strednej Európe.
3. deň
Vás pozývame spoznávať ďalšie zákutia hornej Nitry do mesta Handlová. Počas prehliadky mestom navštívte kostol sv. Kataríny Alexandrijskej, kostol sv. Mikuláša a taktiež Galériu a múzeum Jána Procnera /obsahuje výnimočné rezbárske práce s baníckou tematikou/ - termín prehliadky dohodou /t. č. 547 69 77/. Na obed si môžete zájsť do Rybárskej bašty za mestom, smer Žiar nad Hronom a cestou si pozrite chránený strom - sekvoja v mestskej časti Nová Lehota.

Ak patríte medzi dobrodruhov a radi si ulovíte vlastný obed, pri návrate do Prievidze sa zastavte na Remate a sami si vylovte rybu v okrasných rybníkoch, ktorú Vám na počkanie pripravia v príjemnom prostredí. Okrasné rybníky Remata ponúkajú: grilovanie, stanovanie, kempovanie, guláš partie, opekanie, rybolov, detské vyžitie, občerstvenie.

Vstupné:
hosťovačka 100,-Sk /osoba celý deň/, požičanie udice 50,-Sk /t. č. 0905 511 799/
Cyklo akcie
Cyklo akcie zostavil: Štefan Tomášik - Telefónny kontakt: 00421 905 719 197- e-mailová adresa: pistatom@wlist.sk wap a web adresa: migro.wlist.sk

Cykloturistika , Prievidza a okolie na rok 2006
DÁTUM A ČAS ODCHODU CIEL AKCIE
18.03. 09.00 HOD. Otvorenie cyklo sezóny - zraz v Dubnici
26.03. 10.00 HOD. Chalmová
16.04. 09.00 HOD. Veľkonočná jazda do Čičmian
30.04. 10.00 HOD. Remata , Handlová , Cígeľ
07.05. 06.30 HOD. Kráľová studňa , Gaderská dolina odchod zo železničnej stanice
28.05. 10.00 HOD. Štyry chotáre , Budiš , Dubové
25.06. 10.00 HOD. Nitianské rudno , Nováky
01-02.07.08.00 HOD. Skalka
23.07. 09.00 HOD. Kláštor pod Znievom
13.08. 10.00 HOD. Kanianka , Šútovské sedlo
26-27.08.08.00 HOD. Zlaté Moravce
09.09. 09.00 HOD. Baníckou krajnou - Námestie Slobody
17.09. 08.00 HOD. Kde sme ešte neboli
01.10. 10.00 HOD. Ukončenie cyklo sezóny


Pokiaľ nie je uvedené miesto odchodu , vždy sa stretneme pred
Velo svetom na sídlisku Mládež v uvedenú hodinu . V prípade nepriaznivého počasia sa akcia nekoná.
Zmena cieľu akcie je vyhradená podľa situácie a počtu zúčasnených.
Hornonitrianske múzeum


NÁZOV a charakteristika podujatia Dátum Miesto
Stredoveké mince
krátkodobá prezentácia výberu stredovekých platidiel (denáre, oboly, medené mince byzantského typu, parvy, biele peniaze, dukáty) z numizmatickej zbierky múzea
15. júna 2007 Hornonitrianske múzeum na Košovskej ceste v Prievidzi
Podoby prievidzského námestia
krátkodobá panelová prezentácia premien Námestia slobody v Prievidzi prinášajúca pohľad na premeny historických i súčasných objektov hlavnej časti mesta
25. júna 2007 Hornonitrianske múzeum na Košovskej ceste v Prievidzi
Hrnčiari z Trenčianskej stolice
spoločná prezentácia múzeí v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja na 4. ročníku výstavy Regióny Slovenska, ktorá sa koná v rámci 34. ročníka medzinárodného poľnohospodárskeho a potravinárskeho veľtrhu Agrokomplex 2007
16. - 21. august 2007 Agrokomplex v Nitre
Vitajte rodáci
Stretnutie Klubu rodákov hornej Nitry spojené s vernisážou výstavy Mikuláš Mišík. K 100. výročiu narodenia
(podujatie realizované v spolupráci s KaSS Prievidza)
18. august 2007 Hornonitrianske múzeum na Košovskej ceste v Prievidzi
Mikuláš Mišík. K 100. výročiu narodenia
osobnosť a dielo M. Mišíka, jedného z najlepších historikov z radov katolíckeho kňazstva, autora dosiaľ najvýznamnejšej monografie Prievidza
18. august 2007 Hornonitrianske múzeum na Košovskej ceste v Prievidzi
Mikuláš Mišík a Prievidza
seminár pre učiteľov dejepisu o osobnosti a diele M. Mišíka spojený s prehliadkou výstavy
september 2007 Hornonitrianske múzeum na Košovskej ceste v Prievidzi
Dielo Mikuláša Mišíka
čítanie z tvorby Mikuláša Mišíka (monografia, štúdie a periodikum Náš kraj) určené pre žiakov II. stupňa základných škôl
september 2007 Hornonitrianske múzeum na Košovskej ceste v Prievidzi


KALENDÁR:
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December
PROGRAM LETNÉHO PRÍRODNÉHO KINA
VŠETKY PREMIETANÉ FILMY V LETNOM PRÍRODNOM KINE V LESOPARKU SÚ ZADARMO !!!
Piatok 6. júla o 21.30 hod!!
Film USA České titulky, 107


STRÁŽCA
V 141-ročnej histórii nikdy nebol v tajnej službe zradca – až doteraz..

MP, do 12 r. nevhodný
Sobota 7. júla, o 21.30 hod!!!
Film USA Český dabing, 115


ERAGON
Po Harrym Potterovi, Pánovi prsteňov a Letopisoch Narnie prichádza ďalšia dobrodružná fantasy.

MP
Piatok 13. júla o 21.30 hod!!!, Film USA , Slovenský dabing, 90

SPLÁCHNUTÝ
Príbeh Spláchnutého sa odohráva v uliciach britskej metropoly a prekvapivo tiež pod nimi. Jeho hrdinom je rozmaznaný myšiak z lepšej spoločnosti Roddy St.James, ktorý si užíva status domáceho maznáčika. Keď sa v rezidencii jeho pánov objaví kanálová krysa Sid a dostane chuť na jeho miesto, pripraví Roddy diabolský plán na vyhostenie votrelca – spláchnuť Sida záchodovou misou späť do kanála. Lenže, kto inému jamu kope...

MP
Sobota 14. júla o 21.30 hod!!!, Film USA Slovenské titulky, 110

LET Č. 93
11. septembra 2001. Teroristi uniesli štyri lietadlá. Tri zasiahli svoj cieľ. Toto je príbeh štvrtého z nich.

MP, do 12 r. nevhodný
Piatok 20. júla o 21.30 hod!!!, Film USA České titulky, 107

ROZCHOD
Ona a on sa stretli, zamilovali sa do seba až po uši a našli si spoločné hniezdočko, v ktorom chceli žiť šťastne až do smrti... čo by mohli, ak by sa vzápätí nezačali nenávidieť. Zámienkou na ukončenie ich spoločného života sa stane jedna z mnohých banálnych hádok, aké sprevádzajú sto percent partnerských vzťahov. Na jej konci sa Brooke a Gary rozhodnú, že sa každý vydá vlastnou cestou. Problém je v tom, že nádherný byt, ktorý si zaobstarali a zariadili, patrí obom a ani jeden sa z neho nechce vysťahovať...

MP, do 12 r. nevhodný
Sobota 21. júla o 21.30 hod!!!, Film USA Český dabing, 100

NOC V MÚZEU
Posvätné siene prírodovedného múzea sú plné tých najúžasnejších exponátov – divoko vyzerajúcich prehistorických príšer, neľútostných starovekých bojovníkov, dávno vymiznutých kmeňov, vyhynutých zvierat a legendárnych historických hrdinov. Tí všetci tu nepohnuto stoja, naveky zmrazení v čase. Alebo nie?

MP
Piatok 27. júla o 21.30 hod!!!, Film USA/VB Slovenské titulky, 95

PRÁZDNINY PÁNA BEANA
Svoju neobmedzenú fantáziu využíva k čo najkomplikovanejším riešeniam tých najjednoduchších problémov. Neortodoxný postup síce prináša rad problémov, ale na konci série udalostí, ktorú by bolo možné charakterizovať ako sled mimoriadne nešťastných príhod, stojí vždy triumfálne ako víťaz. Bean, pravá filmová katastrofa. Pred desiatimi rokmi sa z televíznych skečov po prvý raz presunul na filmové plátno a teraz sa naň znovu vracia. Báť by sa mali predovšetkým Francúzi, do ktorých krajiny sa chystá na prázdniny.

MP, do 12 r. nevhodný
Sobota 28. júla o 21.30 hod!!!, Film USA Slovenské titulky, 102

ROCKY BALBOA
Rocky Balboa trávi večery rozprávaním príbehov stálym návštevníkom svojej reštaurácie Adrian´s, pomenovanej po jeho žene, z ktorej predčasnej smrti sa nikdy nespamätal. Jeho syn ho viac-menej ignoruje, pretože ho príliš zamestnáva vlastný život. Čas a rany osudu Rockyho pokorili, otupili jeho päste a vzali mu všetko okrem jeho starých historiek, ale vnútri je stále rovnaký bojovník, ktorý chce vydržať na nohách až do posledného kola.

MP, do 12 r. nevhodný
PROGRAM KINA BANÍK NA MESIAC JÚL 2007
Nedeľa 1., pondelok 2., utorok 3., streda 4., štvrtok 5. júla Film USA
o 17.30 a 19.30 hod!!! Slovenský dabing, 93
Piatok 6., sobota 7., nedeľa 8., pondelok 9., utorok 10. júla
o 17.30 hod!!!


SHREK TRETÍ
SHREK THE THIRD
Konečne máte zelenú...
Za normálnych okolností by krásni, mladí a zelení manželia Shrekoví po odstránení zákernej Víly Kmotričky a jej nemožného syna Krasoňa v druhom pokračovaní animovanej komédie Shrek žili nerušene a hlavne šťastne až do smrti. Vzhľadom k tomu, že sa stali protagonistami najúspešnejšieho animovaného filmu všetkých čias, nemajú na pohodu nárok. Dobrodružstvá, ktoré si pre nich tentoraz kreatívni scenáristi vymysleli, sú ešte vzrušujúcejšie, než tie, ktoré obaja prežili doteraz. Posúďte sami: Kráľ Harold umiera, a preto je jasné, že musí niekomu v kráľovstve Za siedmimi horami odovzdať vládu. Je ešte jasnejšie, že jeho nástupcom sa má stať manžel jeho najjasnejšej dcéry Fiony. Shrek sa ale vyhliadkam na kraľovanie bráni tak intenzívne, že sa radšej rozhodne prehovoriť Fioninho bratanca, teenagera Artuša, aby si kráľovskú korunu nasadil on. Najskôr ho ale musí nájsť a urobiť z neho chlapa. Zatiaľ čo sa Shrek, Oslík a Kocúr v čižmách vydávajú na pomerne dobrodružnú expedíciu, osamelá Fiona má celkom iné starosti...


Vstupné: 79.- Sk MP
Vstupné v pondelok: 60.- Sk
uvádza TATRAFILM
Piatok 6., sobota 7., nedeľa 8., pondelok 9., Film USA
utorok 10. júla Slovenské titulky, 93
o 19.30 hod!!!


HOSTEL 2
PREMIÉRA
Pokračovanie kontroverzného hororu, ktorý vyvolal na Slovensku vášne…
Tri mladé Američanky, ktoré sa pod vedením exotickej a okúzľujúcej známej z Európy vydávajú z Ríma na spoločný víkendový výlet do kúpeľov s vyhliadkou na odpočinok, zotavenie a posilnenie svojich priateľských pút. Nájdu dievčatá to, čo hľadajú? Alebo sa stali obeťou klamu, následkom ktorého sa z nich stanú iba bábky v rukách úchylných a privilegovaných ľudí z celého sveta, ktorí na toto miesto cestujú potajme za účelom ukojenia svojich príšerných potrieb a túžob?


Vstupné: 79.- Sk MN 18
Vstupné v pondelok: 60.- Sk
uvádza ITAFILM
Streda 11. júla o 17.30 a 19.30 hod!!!, Štvrtok 12. júla o 19.30 hod!!!
USA České titulky, 117


ALPHA DOG
Johnny Truelove (Emile Hirsch) je mladý drogový dealer, ktorý predáva tvrdé drogy pohodlne zo svojho luxusného domu spolu s vernými kamošmi (Justin Timberlake, Vincent Kartheiser, Shawn Hatosy, Alex Solowitz), ktorí pre neho spravia čokoľvek. Jake Mazursky (Ben Foster) je Jonnyho stály zákazník. Život ide hladko až do chvíle, pokým nie je Jake schopný Johnnymu zaplatiť za nemalú dávku. Ten má slabé nervy, a nie je zvyknutý na svoje peniaze čakať. Rozhodne sa konať...

Vstupné: 75.- Sk
MP, do 12 r. nevhodné
uvádza INTERSONIC
Štvrtok 12., piatok 13., sobota 14.,nedeľa 15., pondelok 16. júla o 17.30 hod!!!
Film USA
České titulky, 84


VEĽKOFILM
EPIC MOVIE - PREMIÉRA
Vieme, že je veľký. Zmerali sme ho.
Príbeh novej komédie Veľkofilm hovorí o štyroch, nie až tak malých sirotách. Prvú z nich vychováva kurátor v Louvre (kde sliedi tiež vraždiaci albín), druhému sa podarilo utiecť z mexických wrestlingových zápasov, tretia len tak-tak prežila útok hadov v lietadle a štvrtý je celkom „normálny“ príslušník „X-mutantnej“ komunity. Smolou prenasledované kvarteto navštívi továreň na čokoládu, kde narazí na kúzelnú skriňu, ktorá ho prenesie do sveta menom Gnarnia. Tu sa stretnú s trochu podivným kapitánom pirátskej lode a niekoľkými študentmi čarodejníctva a nakoniec spoja sily s múdrym, ale nadržaným levom, aby spoločne porazili Bielu čarodejnicu.


Vstupné: 70.- Sk, Vstupné v pondelok: 50.- Sk
MP, do 12 r. nevhodné
uvádza TATRAFILM
Piatok 13., sobota 14., nedeľa 15., pondelok 16. júla, o 19.30 hod!!!, utorok 17., streda 18. júla, o 17.30 a 19.30 hod!!!
Film USA, Slovenské titulky, 122


DANNYHO TRINÁSTKA
OCEAN´S THIRTEEN - PREMIÉRA
Pomsta je zábavná vec...
Aká je šanca na odplatu?
Je len jediný dôvod, kvôli ktorému by Danny Ocean (George Clooney) a jeho partia odstúpili od najambicióznejšej a najriskantnejšej šance vykradnúť kasíno – aby chránili jedného z nich. No budú potrebovať viac než len šťastie, aby rozbili Bank. Bezohľadného majiteľa kasína Willyho Banka (Al Pacino) ani len nenapadne, že keď zradí Dannyho priateľa a mentora Reubena Tishkkoffa (Elliot Gould), všetky šance sa obráti proti nemu. Ale Bank sa tentoraz prerátal... a poriadne. Možno sa mu podarilo odstrániť jedného z originálnej Dannyho jedenástky, ale ostatných nechal stáť a čo je pre neho ešte horšie, dal im spoločný cieľ


Vstupné: 75.- Sk, Vstupné v pondelok: 55.- Sk
MP, do 12 r. nevhodné
uvádza CONTINENTAL
Štvrtok 19. júla o 17.30 a 19.30 hod!!!
Film USA, České titulky, 97


FONTÁNA
THE FOUNTAIN - PREMIÉRA
Čo keby ste mohli žiť večne ?
Fontána je príbehom o dlhej životnej ceste muža, ktorý sa rozhodol čeliť osudu a zviesť s ním večný boj o záchranu milovanej ženy. Jeho epická cesta sa začína v 16. storočí v Španielsku, kde sa ako dobyvateľ Thomas vydáva hľadať Fontánu mladosti – legendárny artefakt, ktorý údajne nesie dar večného života. Ako súčasný vedec Tommy Creo sa zúfalo snaží nájsť liek na rakovinu, na ktorú umiera jeho milovaná žena Isabel. A ako pútnik vesmírom Tom z 26. storočia začína behom cesty konečne rozumieť tajomstvám, ktoré ho sužovali po celé tisícročie. Zatiaľ čo Thomas v troch rozličných inkarnáciách – ako bojovník, vedec a prieskumník – objavuje tajomstvá života, lásky, smrti a znovuzrodenia, tri rôzne príbehy smerujú k spoločnej pravde.


Vstupné: 70.- Sk
MP, do 12 r. nevhodné
uvádza TATRAFILM
Piatok 20., sobota 21., nedeľa 22., pondelok 23., utorok 24., streda 25. júla, o 17.30 a 19.30 hod!!!
Film USA, Slovenské titulky,


SMRTONOSNÁ PASCA 4.0
DIE HARD 4.0 - PREMIÉRA
Bruce Willis je opäť John McClane....
Ameriku pri oslavách Dňa nezávislosti napadne veľmi rafinovaný útočník. Ten využíva najmodernejšie technológie, aby napáchal čo najväčšie škody na americkej infraštruktúre a priviedol krajinu do chaosu. Jeho premyslený plán má však jednu trhlinu. Nepočíta s tým, že existuje John McClane...


Vstupné: 75.- Sk
Vstupné v pondelok: 55.- Sk
MP, do 12 r. nevhodné
uvádza TATRAFILM
Štvrtok 26. júla, o 17.30 a 19.45 hod!!!
Film USA, České titulky, 123


POSLEDNÝ ŠKÓTSKY KRÁĽ
LAST KING OF SCOTLAND - PREMIÉRA
Príbeh filmu Posledný škótsky kráľ sa začína odvíjať v okamihu, keď čerstvo vyštudovaný škótsky lekár Nicholas Garrigan odlieta do Ugandy. Od návštevy exotickej krajiny si sľubuje vzrušujúce zážitky, romantiku a radosť z toho, že môže pomáhať ľuďom tam, kde ho skutočne potrebujú. Krátko po svojom prílete ho privolajú na miesto bizarnej nehody – nový prezident Idi Amin nabúral svojím Maserati priamo do kravy. Garrigan chaotickú situáciu radikálnym spôsobom vyrieši a svojou priamosťou si Amina získa. Amin, ktorý bol už skôr posadnutý škótskou históriou a kultúrou, si Garrigana obľúbi a ponúkne mu, aby sa stal jeho osobným lekárom.

Vstupné: 70.- Sk
MP, do 12 r. nevhodné
uvádza TATRAFILM
Piatok 27., sobota 28., nedeľa 29., pondelok 30., utorok 31. júla o 17.30 a 20.00 hod!!!
Streda 1., štvrtok 2., piatok 3., sobota 4., nedeľa 5., pondelok 6., utorok 7., streda 8. augusta o 17.30 hod!!!
Film USA/VB, Slovenský dabing, 142


HARRY POTTER A FÉNIXOV RÁD
Harry Potter and the Order of Phoenix - PREMIÉRA
Harry sa vracia do Rokfortu, aby začal piaty ročník štúdia. Zistí, že väčšina čarodejníckej komunity si myslí, že jeho príbeh o stretnutí so Lordom Voldemortom je len lož a pochybujú o jeho čestnosti. A čo je ešte horšie, Minister Mágie, Cornelius Fudge, vymenoval novú učiteľku Obrany proti čiernej mágii, pokryteckú profesorku Dolores Umbridge. Jej "Ministerstvom schválené" kurzy obrannej mágie však mladých čarodejníkov neučia nič o boji so skutočnými Temnými silami, ktoré ich ohrozujú. Takže na podnet svojich priateľov Hermiony a Rona vezme Harry veci do vlastných rúk. Tajne sa stretne s malou skupinou študentov, ktorí si dajú meno "Dumbledorova armáda". Harry ich začne učiť, ako sa majú brániť proti Čiernej mágii a pripravuje odvážnych mladých čarodejníkov na mimoriadne náročný a nebezpečný súboj.

Vstupné: 85.- Sk
Vstupné v pondelok: 65.- Sk
MP
uvádza CONTINENTAL
Streda 1., štvrtok 2. augusta, o 20.00 hod!!!
Film ČR, 113


BESTIÁŘ
PREMIÉRA
Mladá, úspešná a emancipovaná Karolína sa vášnivo zamiluje do záhadného Alexa. Vzťah plný neistoty s rozpolteným mužom ju ničí. Rozhodne sa vzdorovať. Začne sa správať tak, ako niektorí muži k ženám – vzťahy brať viac nezáväzne. Po čase si, ale uvedomí, že množstvo prechodných známostí, flirtov a sklamaní vedú k deštrukcii...
Hrajú: Danica Jurčová, Karel Roden, Marek Vašut, Miroslav Etzler, Tomáš Matonoha, Kryšof Hádek, Michal Dočolomanský...


Vstupné: 75.- Sk
MN
uvádza MAGIC BOX

AKTUÁLNE PODUJATIA - Hornonitrianska knižnica /HNK/
O Hornonitrianskej Knižnici | Aktuálne podujatia HNK
Júl  |  August

Letný čitateľský tábor

Na detských čitateľov čakajú literárne hry, rébusy, kvíz, súťaže, hlasné čítanie rozprávok na pokračovanie, tvorivé dielne. Kto si chce doplniť vedomosti aj počas prázdnin môže využiť počítač a náučné programy na CD-ROMoch v knižnici. A to v Pondelok - Piatok v čase od 10.00 - 16.00 h. Navyše knižnica pripravuje niečo pre zaneprázdnené mamičky. Počas týchto aktivít môžu nechať svoje ratolesti na detskom oddelení v Stredu v čase od 9.00 - 12.00 h., na Záhradníckej ulici a urobiť niečo pre seba: navštíviť nákupné centrum, kaderníčku, lekára, úrady. Nezabudneme ani na najlepšieho čitateľa prázdnin, ktorý si vypožičia cez leto najviac kníh, bude vyhodnotený a odmenený peknou knihou.

Bližšie informácie na čísle 046 / 542 22 29

Dátum: 31 Júl 2007

www.hotelsite.sk
Jazyk: Česky Deutsch Ελληνικά English Español Français Hrvatski Magyarul Italiano Hollands Po polsku По-русски Slovensky Svenska
Apartment
Botel
Bungalow
Camp
Chalet
Cottage
Hotel Garni
Hostel
Hotel
Motel
Motorest
Horský hotel
Penzión
Recreation site
Spa Hotel
Villa

*
* *
* * *
* * * *
* * * * *

Zlatá prievidzská cesta
Zlata Prievidzska cesta je prehliadkový okruh mestom Prievidza i názov projektu, ktorý mesto Prievidza zrealizovalo spolu s Turisticko-informačnou kanceláriou v Prievidzi v rokoch 2004 - 2005 z predvstupových finančných zdrojov Európskeho spoločenstva. Účelom projektu ZPC bolo vytvorenie nového produktu cestovného ruchu, turisticky zaujímavého pre mesto Prievidza, a zabezpečenie profesionálnej propagácie cestovného ruchu v meste Prievidza i v regióne horná Nitra.

Dva okruhy Zlatej prievidzskej cesty ponúkajú prehliadku zachovalých architektonických pamiatok a pamätihodností mesta Prievidza, jej prírodných krás, významných objektov i informácie o objektoch, ktoré už neexistujú. Počas prehliadky majú turisti možnosť dozvedieť sa aj iné skutočnosti, ktoré dopĺňajú príbeh o Zlatej prievidzskej ceste. Napriek tomu, že sa v Prievidzi nezachovali mnohé historicky cenné stavby - synagóga, pivovar, domy na Poštovej ulici a pod., zostalo v meste ešte dosť miest, ktoré je vhodné si pripomenúť.

Vzťah k histórii je meradlom kultúry národa, preto je pre nás takmer povinnosťou uchovať si to , čo tu ešte zostalo a na čom budú môcť v budúcnosti stavať historici i naši nasledovníci. Lebo platí nepísané - "Čo sa udialo včera, dnes je už históriou".

Pravidelná prehliadka mestom - ZPC V turistickej sezóne /1. júna - 30. septembra/
 • Malý okruh bez nahlásenia účastníkov vopred.
 • Každú stredu a piatok o 15.00 h
 • Zraz účastníkov pred TIK na Námestí slobody 4 v Prievidzi.
 • Počas Mestských dní a Prievidzského jarmoku prehliadky denne - bezplatne.
Ceny: Malý okruh / minimálny počet 5 osôb /
 • Slovenský jazyk : Dospelí : 20,-Sk / účastník
 • Deti a študenti : 15,-Sk / účastník
V ostatnej sezóne / 1. októbra - 31. mája /
 • Pravidelná prehliadka každý piatok o 15.00 h
Nepravidelné prehliadky - ZPC
 • Individuálne prehliadky pre skupiny na základe písomnej objednávky
 • najmenej deň vopred e-mailom: tik@prievidza.sk
Ceny:
 • Malý okruh : Slovenský jazyk : 350,-Sk
 • Anglický, nemecký jazyk : 600,-Sk
 • Veľký okruh: Slovenský jazyk : 500,-Sk
 • Anglický, nemecký jazyk : 800,-Sk
Kontakt: Turisticko-informačná kancelária Horná Nitra z. z.
Námestie slobody 4, 971 01 Prievidza
Tel.: 00421 46 16 186
e-mail: tik@prievidza.sk
www.prievidza.sk/tikViac informácií sa dozviete priamo na stránke Zlatej Prievidzskej Cesty

TIK Prievidza
www.zpc.prievidza.sk

Vzbura prievidzských žien
Zlata Prievidzska cesta Ani jedno storočie v dejinách Uhorska nie je také bohaté na triedne zápasy poddanského ľudu ako XVIII. storočie, keď boli vzbury a povstania poddaných roľníkov na dennom poriadku. Zemepáni nešetrili ani poddanské mestečká a snažili sa z nich vytĺcť čo najviac príjmov. Zvyšujú poplatky za prenajímanie benefícií, alebo zrušujú zmluvu, ktoré s nimi o ich prenajímaní uzavreli a sami používajú benefíciá. Mešťania poddanských mestečiek samozrejme bojujú proti tomu a v mnohých oppidách dochádza ku vzburám a povstaniam.

Do začiatku XVI. storočia patrilo mestečko Prievidza v rámci bojnického panstva, prevažne panovníkovi alebo príslušníkovi kráľovskej rodiny. Prievidza sa mohla pokojne vyvíjať, keď im zaplatila privilégiami ustanovený cenzus a predpísané poplatky. Z roku 1765 sú zachované prvé údaje o spore, ktorý toto poddanské mestečko viedlo už dlhé roky so svojím zemepánom, majiteľom bojnického panstva, grófom Jánom Pálfym. Zemepán chcel zvýšiť poplatky za prenajaté benefíciá a keď mešťania neboli ochotní zvýšené nájomné platiť, zrušil ich výsady a benefíciá odobral. Kasácia sa uskutočnila r. 1765 na zemepanskom súde a rozhodnutie bolo schválené aj vyššími súdnymi inštanciami. Mešťania sa po tomto ocitli v takej situácii, z ktorej videli východisko jedine vo vzbure. Veď tento zásah do ich postavenia ich zbavoval základných predpokladov existencie. Keď sa Prievidžania dozvedeli o rozhodnutí najvyšších súdnych orgánov, obrátili sa s prosbou na Máriu Teréziu a snažili sa dokázať, že tieto rozhodnutia nie sú správne. Takto vznikla "Humillima instantia". No neuspeli a zemepán dosiahol svoj cieľ a obral Prievidzu o jej výsady a slobody. Mal byť vyhotovený nový urbár za účasti kráľovského komisára. Pri zostavovaní ubára malo súčasne prebehnúť aj odovzdanie mlynov a pivovaru do vlastníctva domínia, ale za stavby pivovaru a mlynov sa mala dať mešťanom peňažitá náhrada, čo ich však nemohlo tešiť. Postupne sa v nich preto rodila myšlienka postaviť sa im na odpor, ale ešte stále sa spoliehali na petíciu, ktorú predostreli panovníčke, že v spore nerozhodol stoličný súd správne. Kráľovskému asesorovi sa pravdepodobne 17. - 18. marca 1771 podarilo vykonať, na základe úradného oznámenia, exekúciu, pri ktorej odobral mešťanom Prievidze pivovar a mlyny do držby domínia.

Zlata Prievidzska cestaOtvorené nepokoje začali v Prievidzi 18. marca 1771, keď prichádzal do mesta na niekoľkých kočoch viceslúžny s remeselníkmi "na šaccunok", keďže sa mal na druhý deň konať v Prievidzi trh. Domínium poslalo do Prievidze aj panský trúnok a panské pivo. Ženy, ktoré si iniciatívu udržali počas trvania celej vzbury, hoci im pri jednotlivých akciách pomáhali aj muži, keď to zbadali, vyzbrojili sa rozličným domácim náradím a išli im naproti. Bili ich, až sa pán viceslúžny aj so svojimi remeselníkmi museli pobrať peši von z Prievidze. Medzitým povozníci vyložili k bývalému mestskému, teraz už panskému, pivovaru panské víno, pivo a pálené. No prišlo asi "štyridsať alebo päťdesiat žien s veľkými palicami, ožehlami, lopatami, sekerami...", ktoré potom donútili povozníkov naložiť trúnok späť na voz a odviezť z pivovaru von.

Zlata Prievidzska cestaPovozníci smerovali k fare, kde chceli náklad zložiť, ale ženy im to nepovolili, lebo i fara bola prievidzská a veľkým krikom, alarmom a hvízdaním ich vyhnali von z mesta. Tieto udalosti sa odohrali ešte za prítomnosti kráľovského asesora, ktorý vydal richtárovi rozkaz, aby ženy, ktoré sa dopustili týchto priestupkov, dal zatvoriť. Richtár tento rozkaz aj vykonal, ale nedôsledne, takže bola zatknutá len časť žien, avšak aj tieto boli na druhý deň prepustené. Potom ich richtár pohostil vínom, čo malo byť akousi satisfakciou za to, že sa do "áreštu uponížili". 19. marca 1771 sa aj napriek týmto udalostiam konal v Prievidzi trh, na ktorom ženy zasa podnikli niekoľko protipanských akcií. Táto "ženská rebélia", ako sa v spisoch zväčša uvádza, trvala takmer šesť týždňov, do "svätoďurských sviatkov" 24. apríla 1771. Vzbúrené ženy si neskôr uvedomili, že sa dopustili viacerých priestupkov, než si mohli dovoliť a že skôr či neskôr zemepán a stoličná moc proti nim zasiahne. Vzbúrené ženy si už vtedy zaviedli medzi sebou aj organizáciu. Zvolili si kapitánky Annu Kardošovú, ktorá bola dušou celej vzbury žien, Zvončarovú, Trasťovu a Porubskú a desiatničky Zičorku, Rendečku a Kočišku. Rozkazy vydávali kapitánky a desiatničky mali za úlohu z rozkazu kapitánok, v prípade potreby, zabezpečovať účasť ostatných žien. Alarmovaním bola poverená "hvizdárka" Žofia Pružinská, ktorá takmer neprestajne chodila po meste. Ženy si dali na lopaty, ktoré používali ako zbrane, namaľovať nápisy " Ježiš, Mária, Jozef a Mária Terézia. Po potlačení vzbury sa proti účastníkom začalo súdne pokračovanie...

Foto 1,2: Multimediálna scénická freska o vzbure prievidzských žien v podaní prievidzských divadelníkov
Foto 3: Vzbura prievidzských žien od prievidzského výtvarníka akad. mal. Imricha Vysočana /olej/
 


POČASIE

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk
Geografia
Zlata Prievidzska cesta 48° 46´zemepisnej šírky, 18° 36´zemepisnej dĺžky. Nadmorská výška 260 m (chotár 257 - 887 m). Rozloha: 4306 ha, z toho 1753 ha poľnohospodárska pôda, 1530 ha lesné pozemky, 48 ha vodné plochy. Priemerná ročná teplota za roky 1973 - 2000 9,0°C, najteplejší mesiac júl (priemerná teplota 18,9°C), najchladnejší mesiac január (priemerná teplota -1,6°C). Ročný úhrn zrážok 637 mm.
Mesto je rozdelené na 5 mestských častí: Staré mesto, Píly, Necpaly, Kopanice, štvrte: Hradec, Malá Lehôtka, Veľká Lehôtka. Prímestské štvrte majú vidiecky charakter.
Demografia
Zlata Prievidzska cesta Podľa ostatného štatistického sčítania obyvateľov, domov a bytov k 26. 5. 2001 malo mesto 53 097 obyvateľov, z toho 25 917 mužov a 27 180 žien. Podiel žien z trvalo bývajúceho obyvateľstva 51,19 %. Ekonomicky aktívneho obyvateľstva je 27 317, z toho 13 783 mužov a 13 534 žien. Podiel ekonomicky aktívnych z trvalo bývajúceho obyvateľstva 51,4 %.

Počtom obyvateľov (celkový počet obyvateľov v meste Prievidza - k 19. 5. 2006 malo mesto 52 024 obyvateľov z toho 25 502 mužov a 26 522 žien, podiel žien z trvalo bývajúceho obyvateľstva 50,98 %) je Prievidza štvrtý najväčší okres Slovenska. Pred ním sú len okresy Nitra, Prešov a Žilina. Hustotou osídlenia výrazne prevyšuje celoslovenský priemer. Počet obyvateľov okresu sa za posledných sledovaných 150 rokov zvýšil takmer 3,5 krát, pričom sa zaznamenalo jedno obdobie výraznej stagnácie (1921 - 1950) a jedno obdobie mimoriadne dynamického rozvoja (1950 - 1991).
Na území okresu sa nachádzajú štyri mestá a 48 obcí.
Prví ľudia
Asi 40 000 pred n. l.
Paleolit je najstarším obdobím ľudských dejín, kedy vývoj spoločnosti prechádza najrozsiahlejšími zmenami. K tomuto obdobiu sa datuje aj sídlisko neandertálskeho človeka na Mariánskom vŕšku, ktoré malo prechodný charakter a slúžilo pravdepodobne pre skupinu lovcov. Stredopaleolitické nálezy (mezolit) pochádzajú z lokalít Mestský háj a Banská cesta.

6000 - 3000 pred n. l.
K mladopaleolitickým dokladom (neolit) patria nálezy v lokalitách Prievidza (Mestský háj), Veľká Lehôtka, Hradec a Malá Lehôtka.

4000 - 3000 pred n. l.
Dokladový materiál z polohy Mestský háj v Prievidzi a vo Veľkej Lehôtke na Hrádku pochádza z kultúry želiezovskej a lengyelskej.

3000 - 1900 pred n. l.
Z obdobia eneolitu je doložené neskorolengyelské osídlenie.

1900 - 700 pred n. l.
K počiatkom doby bronzovej (s tromi vývojovými stupňami) sa viaže ojedinelý nález bronzových sekeriek v Prievidzi z polohy Horná Púšť.

1200 - 700 pred n. l.
K mladšej dobe bronzovej prináležia nálezy sekeriek s tulajkou, ihlice, náramky a spony v Hradci. Tiež k tomuto obdobiu patrí aj pohrebisko v Hradci pod Hrádkom, kde sa našla mohyla s popolnicami a bronzová industria. V samotnom meste Prievidza sa na centrálnom námestí našlo sídlisko dokumentované keramikou.

700 - 400 pred n. l.
V dobe železnej upadá používanie bronzu a najpoužívanejším kovom pre výrobu nástrojov a zbraní sa stáva železo. Toto obdobie reprezentujú nálezy v Prievidzi, Malej Lehôtke, Veľkej Lehôtke a Hradci.

prelom letopočtov
Osídlenie na hradisku v Hradci patrí k najvýznamnejším, kde boli objavené stopy po Keltoch, Dákoch a ľudu púchovskej kultúry.

5. - 6. storočie
Predpokladaný príchod Slovanov, ktorí sa venovali poľnohospodárstvu a rôznej remeselnej výrobe, aj do okolia Prievidze.

7. - 8. storočie
Na území Slovenska sa začali formovať menšie kniežactvá a ich postupným spájaním vzniká Veľkomoravská ríša, ktorej súčasťou sa stala aj horná Nitra. Údolím rieky Nitry viedla významná obchodná cesta, ktorá podmieňovala aj udržanie osídlenia v lokalitách Hradec, Prievidza a Veľká Lehôtka. Na hradisku v Hradci sa našla keramika so značkami výrobcov, železné predmety dennej potreby a zbrane. Najvýznamnejším nálezom je malé pozlátené kovanie z bronzu so štylizovaným motívom vtáka, ktoré pochádza pravdepodobne zo salzburskej dielne z obdobia okolo roku 800.

9. storočie
Nálezy z polohy Mestský háj a Mariánsky vŕšok dokladajú v týchto miestach slovanskú osadu a sídlisko.

9. - 10. storočie
Väčší rozvoj výroby podmienil aj vznik špecializovaných remesiel - výroba keramiky a dechtu a spracovanie železa.
Budúcnosť
Zlata Prievidzska cesta Mesto Prievidza bude jednou z nezabudnuteľných regionálnych metropol Slovenska - hospodárskou a kultúrno-spoločenskou metropolou hornej Nitry - napojenou na hlavné dopravné európske trasy. Bohatá história mesta, jeho duchovné, kultúrne, vzdelanostné a športové tradície i neustále živá a meniaca sa prítomnosť budú trvalou inšpiráciou pre zmysluplný a aktívny život obyvateľov a pre záujem návštevníkov Prievidze.
V oblasti revitalizácie štruktúry hospodárstva mesta Prievidza bude mesto využívať multiplikačný efekt cestovného ruchu, ktorý vykazuje trvalý rast produktivity a zamestnanosti a tým zachová a vytvorí nové pracovné príležitosti a finančné zdroje.
Prievidza bude mestom s dobrým zázemím a výhodným prostredím pre úspešné investovanie a podnikanie. Mesto vytvorí možnosti pre zapojenie malých a stredných podnikateľov do rozvojových aktivít mesta.
Mesto Prievidza bude premyslene získavať nových investorov, podporovať rast a rozvoj existujúcich a posilňovať ich zapojenie do ekonomiky mesta.
Prievidza bude svojim obyvateľom a návštevníkom vytvárať a ponúkať rôznorodé možnosti aktívneho života s využitím kultúrno-historického a športového potenciálu i poznávania tradícií mesta.
ERB MESTA PRIEVIDZA
Erb mesta vyjadruje totožnosť majiteľa, jeho vlastnícky vzťah k predmetom, ktoré sú ním označené. Erb mesta zdobí reprezentačné i úradné priestory mesta, sú ním označené všetky jeho písomné dokumenty i vstup do mesta. Erb mesta Prievidza je zapísaný v heraldickom registri, ktorý vedie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.
Erb Prievidze má tvar zeleného štítu, v ktorom je zobrazený anjel so zlatou gloriolou hľadiaci doľava. Anjel kľačí na troch kameňoch a v ruke drží v predpažení oboma rukami zlatý jednoramenný kríž. Dnešné výtvarné stvárnenie mestského erbu je dielom akad. maliara Ladislava Čisárika ml.
Erb mesta Prievidza sa objavil na gotickom pečatidle v 15. storočí. Prvým symbolom mesta bol sv. Bartolomej. Pečatidlo so zobrazením tohto patróna farského kostola použila Prievidza ešte aj v roku 1577 napriek tomu, že už vyše 100 rokov pečatila dokumenty novým mestským znakom - anjelom. Tento symbol používalo mesto od 15. storočia takmer nepretržite. Časy socializmu však cirkevným motívom nepriali, a tak v roku 1982 vznikol v Prievidzi novotvar mestského erbu, na ktorom štít vypĺňala horná polovica banského kombajnu, pod ktorým boli zobrazené tri fialové šafranové kvety. V niektorých dokumentoch sa môžeme stretnúť i s podobou erbu zobrazujúceho v dvoch tretinách veže farského a piaristického kostola a v jednej tretine banskú ťažnú vežu. Novotvary sa však v meste netešili obľube, a tak pri vhodnej príležitosti, v roku 1991, sa Prievidza vrátila k používaniu svojho historického symbolu. Je to správne rozhodnutie, veď anjel s krížom je najdlhšie používaným mestským symbolom, je jedinečný a jeho používanie v súčasnosti je i prejavom našej úcty k duchovnému dedičstvu predkov.
 Príroda a okolie
V atraktívnom prostredí hornej Nitry, poskytujúcom príležitosti k turistike, športu, rekreácii i relaxácii, boli za účelom zachovania najhodnotnejších častí prírody s pôsobivými geomorfologickými výtvormi na anorganickom podloží s jedinečnými zástupcami fauny a flóry zriadené:
 • 2 chránené krajinné oblasti
  CHKO Ponitrie (k. ú. Lehota pod Vtáčnikom, Podhradie, Kamenec pod Vtáčnikom, Bystričany, Čereňany, Oslany, Horná Ves, Radobica)
  CHKO Strážovské vrchy (k. ú. Valaská Belá, Čavoj, Tužina)

 • 4 národné prírodné rezervácie:
  NPR Rokoš (k. ú. Nitrianske Rudno, Diviaky nad Nitricou, Diviacka Nová Ves, Nitrianske Sučany)
  NPR Veľká skala (k. ú. Bystričany)
  NPR Vtáčnik (k. ú. Kamenec pod Vtáčnikom, Bystričany)
  NPR Vyšehrad (k. ú. Nitrianske Pravno, Vyšehradné)

 • 4 prírodné rezervácie
  PR Biely kameň (k. ú. Cigeľ, Handlová - prímestská časť Nová Lehota)
  PR Buchlov (k. ú. Čereňany, Oslany)
  PR Makovište (k. ú. Kamenec pod Vtáčnikom)
  PR Temešská skala (k. ú. Temeš, Čavoj)

 • 1 národná prírodná pamiatka
  NPP Prepoštská jaskyňa (k. ú. Bojnice)

 • 5 prírodných pamiatok
  PP Hradisko (k. ú. Prievidza - prímestská časť Hradec)
  PP Kobylince (k. ú. Prievidza - prímestská časť Malá Lehôtka)
  PP Končitá (k. ú. Kamenec pod Vtáčnikom)
  PP Prielom Nitrice (k. ú. Valaská Belá)
  PP Sivý kameň (k. ú. Podhradie, Lehota pod Vtáčnikom)
Na území hornej Nitry sa ďalej nachádza niekoľko chránených stromov: bojnická lipa a bojnické ginká (k. ú. Bojnice), jaseň pod Buchlovom (k. ú. Čereňany), tri lipy pri kostole a gledíčia (k. ú. Diviaky nad Nitricou), lipa pri prameni (k. ú. Diviacka Nová Ves), tis a sekvoja obrovská pri fare (k. ú. Handlová - prímestská časť Nová Lehota), buk pod Jaseňovou skalou (k. ú. Kamenec pod Vtáčnikom), lipa na Šajbách (k. ú. Koš), dve lipy na cintoríne (k. ú. Malá Čausa), deväť líp pri kostole (k. ú. Poruba).

Hydrologické pomery v regióne sú veľmi vhodné pre rozvoj cestovného ruchu. Os územia okresu tvorí rieka Nitra, ktorá z pravej strany priberá Nitricu a z ľavej strany Handlovku. Nitra pramení v Malej Fatre a jej celková dĺžka je 197 km. Nitrica pramení v Strážovských vrchoch a má dĺžku 51 km. Handlovka pramení na svahoch Vtáčnika a je dlhá 32 km. Z vodstva majú pre tento región rozhodujúci význam minerálne a termálne pramene. Bojnické termálne pramene s teplotou 28 - 48 C sa stali základom rozvoja kúpeľov v Bojniciach, ktoré sa v súčasnosti vďaka rozsiahlym investíciám a rekonštrukcii, stávajú cieľovým miestom aj pre zahraničnú klientelu, predovšetkým z nemecky hovoriacich krajín. Liečia sa tu choroby pohybového ústrojenstva a nervové choroby. Regionálny význam majú kúpele Chalmová a perspektívny rozvoj ponúkajú aj termálne vody v Koši. Prameň v Koši bol vyvŕtaný v rámci riešenia ochrany bojnickej žriedlovej oblasti vo vzťahu k ťažbe uhlia na nováckom ložisku. Výdatnosť prameňa je 810 l/min. a po úprave okolia môže byť využitý pre potreby verejne prístupného kúpaliska. K ďalším minerálnym prameňom, ktoré sa doposiaľ nevyužívajú, patria I. a II. prameň pri východnej šachte, ktoré sa nachádzajú v Handlovských hnedouhoľných baniach, vrt v Opatovciach nad Nitrou a tri zdroje minerálnej vody v Chalmovej. Ide o dolný výver, horný prameň a vrt CH-2, ktoré sa nachádzajú v areáli kúpaliska.

Z hľadiska letnej rekreácie je v súčasnosti využívaná vodná nádrž v Nitrianskom Rudne, v blízkosti ktorej sa postupne vytvorilo stredisko cestovného ruchu vhodné na letnú rekreáciu a vodné športy. Aj napriek relatívnemu znečisteniu rieky Nitra, má okres podmienky aj pre rybolov a to v pstruhovom pásme (horný tok Nitry po Nedožery, Nitrica a ich prítoky, lipňového pásma od Nedožier po Prievidzu a mrenového pásma na rieke Nitra pod Prievidzou

Na území okresu sa nachádzajú viaceré chránené územia. Ide predovšetkým o CHKO Ponitrie, ktorá zasahuje do katastrálnych území obcí Podhradie, Lehota pod Vtáčnikom, Kamenec pod Vtáčnikom, Bystričany, Čereňany, Horná Ves a Radobica. Ďalším veľkoplošným chráneným územím je CHKO Strážovské vrchy, ktorá zasahuje kataster obcí Tužina, Valaská Belá a Čavoj. Celková rozloha chránených krajinných oblastí na území okresu je 16 519,4 ha.

K maloplošným chráneným územiam okresu patria 4 národné prírodné rezervácie a to Vtáčnik, Rokoš, Vyšehrad, Veľká skala a ich celková rozloha je na území okresu 389,5 ha
Na území okresu sa ďalej nachádzajú 4 prírodné rezervácie a to Biely kameň, Temešská skala, Buchlov, Makovište a jedna národná prírodná pamiatka Prepoštská jaskyňa, ktorá sa nachádza na území mesta Bojnice. Lokalita je cenným dokladom klimatických zmien a foriem rastlinstva a živočíchov štvrtohôr. Je to jedna z najvýznamnejších archeologických lokalít SR s najstarším výskytom pračloveka neandertálskeho typu na Hornej Nitre.

K ďalším chráneným prírodným zdrojom patrí 5 prírodných pamiatok a to Končitá, Sivý kameň, Hradisko, Prielom Belanky, Kobylince. Ich celková rozloha je 15,02 ha. Prehľad o chránených územiach regiónu je v prílohe 1.

Uvedené prírodné atraktivity sa v súčasnosti nedostatočne využívajú v tvorbe regionálneho produktu cestovného ruchu. V mnohých prípadoch chýba priestorové značenie a informácie o uvedených atraktivitách priamo v mieste ich výskytu. Niektoré z nich sú vyznačené na mapách existujúcich cyklotrás.

Viaceré z atraktivít chránených území sú sprístupnené náučnými chodníkmi ako napríklad na Vtáčnik, Buchlov, školský náučný chodník Kľačno, náučný chodník Fraňa Madvu, ktorý vedie z Nitrianskych Sučian cez Madvovu dolinku do Nitrianskeho Rudna a náučný chodník na Vyšehrad, ktorý je tiež významnou archeologickou lokalitou.

Náučný chodník Vtáčnik je zameraný prírodovedne, ochranársky a historicky. Východiskom sú Kamenec pod Vtáčnikom, Gepnárová dolina alebo Bystričianska dolina, pričom hlavný prístup je zo SAD Bystričany a Kamenec pod Vtáčnikom. Celková trasa je dlhá 7,8 km, je na nej 11 zastávok s informačnými tabuľami a vedie náročným terénom. Náučný chodník nadväzuje na turistické chodníky so žltou a modrou značkou. Bol otvorený v roku 1996 a jeho správcom je SAŽP COPR Banská Bystrica, stredisko Nitra, Správa CHKO Ponitrie.

Náučný chodník Buchlov je zameraný prírodovedne a ochranársky, vybudovaný na území CHKO Ponitrie v prírodnej rezervácii Buchlov. Východiskom je zo SAD Oslany, Bystričany alebo Horná Ves. Celková trasa je dlhá 5,3 km, je na nej 8 zastávok s informačnými tabuľami. Vlastná trasa je nenáročná, prístup k náučnému chodníku je náročnejší. Bol otvorený v roku 1983 a v roku 1990 rekonštruovaný. Aj tento chodník je v správe CHKO Ponitrie.

Školský náučný chodník Kľačno má východisko v Nitrianskom Pravne zo železničnej stanice. Trasa sa začína severovýchodne od obce Klačno a je dlhá 3,5 km. Zameranie trasy je prírodovedné a environmentálne. Na trase je 6 zastávok a je nenáročná. Bol otvorený v roku 1997 a je v správe Školy v prírode Kľačno. Ako jediný je využiteľný aj v zimnej sezóne.

Náučný chodník Vyšehrad sa nachádza na území NPR Vyšehrad. Prístup na chodník je zo SAD Prievidza, Turčianske Teplice - Jaseňovo alebo Nitrianske Pravno. Dĺžka trasy je 2 km a na trase je 6 zastávok s informačnými tabuľami. Terén je nenáročný až stredne náročný a trasa je prírodovedne, historicky a archeologicky zameraná. Bol otvorený v roku 1982, v roku 1995 bola zabezpečená výmena informačných panelov. Tento chodník je v správe SAŽP - COPK Banská Bystrica, stredisko Liptovský Mikuláš.Turistické trasy
Značkované turistické chodníky
 • červené:
  • Handlová /416/ - Vtáčnik /1346/ 20 km; 6:45 5:40
 • modré:
  • Cigeľ / 460 / - Biely kameň /1135/: 6 km; 2:20 1:40
  • Bystričany /260/ - Vtáčnik /1346/: 19 km; 4:30 3:40
  • Diviacka Nová Ves /270/ - Uhrovské Podhradie /340/: 12 km; 4:20 4:15
  • Ráztočno /350/ - Sklené /588/: 9 km; 2:55 2:30
  • Nedožery - Brezany/298/ - Jasenovo /500/: 11 km; 3:00 2:55
 • zelené:
  • Bojnice /298/ - Bohátka /400/: 4 km; 1:45 1:35
  • Handlová /416/ - sedlo pod Vysokou /902/: 6 km; 1:55 1:25
  • Nedožery - Brezany /298/ - Štyri Chotáre/711/: 9 km; 2:40 2:25
  • Horné Vestenice /260/ - Uhrovské Podhradie/340/:10 km; 4:15 4:00
  • Nitrianske Rudno/318/ - Kšinná/330/: 13 km; 3:35 3:40
  • Závada /370/ - Valaská Belá /482/: 11 km; 2:55 3:20
 • žlté:
  • Fačkovské sedlo /802/ - Kľak/1351/: 5 km; 1:50 1:20
  • Nitrianske Rudno /318/ - Omastiná /340/: 8 km; 2:55 3:05
  • Prievidzský okruh: 13 km; 3:45 3:35
  • Temeš /520/ - Magura /1141/: 7 km; 2:20 1:35
  • Sekaniny/398/ - Vrvrava/977/: 4 km; 1:05 0:45
  • Podhradie /550/ - Jarabá skala/1169/: 6 km; 2:00 1:20Cykloturistické trasy
Kolorit Horného Ponitria ponúka svojim návštevníkom nezabudnuteľné zážitky. Tak ako sa hovorí, že pohľad na svet z konského chrbta je nezabudnuteľný, tak aj pohľad zo sedla bicykla na krásy prírody Horného Ponitria patria k nezabudnuteľným spomienkam na tento malebný kraj. Množstvo asfaltových, poľných, lesných ciest, ale aj otvorených pláni láka návštevníkov spoznať architektúru, zvyky a zaujímavosti tohto kúta Slovenska. Niektoré časti cyklotrás su sporadicky využívané počas pracovných dní na odvoz dreva. V tomto čase je potrebné dávať si pozor a pri stretnutí s motorovým vozidlom radšej počkať pokiaľ prejde a až potom pokračovať ďalej.
Trasy sú cez les značené, na križovatkách označené bielym štvorcom so zeleným číslom.

Tužina - Gápeľ
Stručná charakteristika trasy: dĺžka 10 km; stredná náročnosť; aj pre deti; povrch - spevnené a nespevnené lesné cesty; reliéf mierne prevýšený

Handlová - Stanište
Stručná charakteristika trasy: dĺžka 2.5 km; stredná náročnosť; aj pre deti; povrch - spevnené a nespevnené lesné cesty; reliéf mierne prevýšený. Na rázcestí "Strieborná jedľa" nadväzuje na trasu Handlová - Veľká Lehôtka, z ktorej sa pokračuje po spevnej lesnej ceste do obce Hradec. Na kraji lesa je rekreačné zariadenie "Stanište".

Handlová - Veľká Lehôtka
Stručná charakteristika trasy: dĺžka 7.8 km; stredná náročnosť; aj pre deti; povrch - spevnené a nespevnené lesné cesty; reliéf mierne prevýšenie. Začiatok cyklotrasy je v Handlovej na kraji lesa pod "Pfaftenbergom". Trasa ďalej pokračuje po spevnenej lesnej ceste smerom k rekreačnému stredisku "Tri studničky", kde približne po 2,4 km je odbočka pod Malým Gričom. Ďalej pokračuje po lesnej ceste, kde po absolvovaní 1,8 km sa dostanete na rázcestie "Strieborná jedľa" s cyklotrasou Handlová -Stanište. Do obce Veľká Lehôtka je potrebné ešte prejsť 3,6 km.

Remata - Sklené
Stručná charakteristika trasy: dĺžka 4 km; stredná náročnosť; aj pre deti; povrch - spevnené a nespevnené lesné cesty; reliéf prevýšenie
Cyklotrasa začína na odbočke z hlavnej cesty Prievidza - Handlová pri podjazde smerom na rekreačné stredisko Remata a pokračuje po poľnej ceste k rekreačnému stredisku Baník na Remate. Ďalej sa po lesnej ceste dostanete až na kraj lesa a cez lúky na hrebeni dôjdete do cieľa cyklotúry, do obce Sklené.

Nedožery -Brezany - Malá Čausa - Ráztočno - Remata
Stručná charakteristika trasy: dĺžka 16.3 km; stredná náročnosť; aj pre staršie deti; povrch - asfalt, spevnené a nespevnené lesné cesty; reliéf mierne prevýšenie. Trasa začína za obcou Nedožery - Brezany smerom do doliny "Ostrá" približne 1 km po asfaltovej ceste. Pokračuje 3,5 km lesom po spevnenej ceste, nasleduje odbočka do Malej Čause. Po absolvovaní ďalších 3 km sa dostanete do Jalovca a pokračuje približne 2 km smerom na Ráztočno a trasa končí zvládnutím posledných 2,5 km pri kameňolome v Remate. Tu máte možnosť zísť na asfaltovú cestu Handlová - Prievidza, alebo sa vrátiť po absolvovanej trase späť.

Prievidza - Nedožery - Brezany
Stručná charakteristika trasy: dĺžka 5.4 km; ľahká náročnosť; aj pre deti; povrch - asfalt, spevnené a nespevnené lesné cesty; reliéf mierne prevýšenie. Jedná sa o nenáročnú cyklistickú trasu, ktorej začiatok je pri vstupnej bráne Lesoparku na sídlisku Sever, vedie cez les po poľnej ceste, z ktorej sa odbočuje na lesnú cestu vedúcu až k horárni "Klčovňa", kde si môžete urobiť prvý odpočinok alebo ísť ďalej. Od horárne pokračujete po križovatku a po asfaltovej ceste sa dostanete až do cieľa svojho výletu. V obci môžete navštíviť niekoľko turistických a kultúrnych zaujímavostí - Kostol sv. Heleny a Krista kráľa, národnú kultúrnu pamiatku Ľudový dom so sypárňou alebo sa isť osviežiť na vodnú priehradu a pochutnať si na rybích špecialitách v blízkej reštaurácii.
Ak by ste sa vybrali opačným smerom od obce Nedožery-Brezany, odbočka na lesnú cestu je približne po 1 kilometri.Ďalšie typy z okolia:
Bojnice: Bojnický zámok, Zoologická záhrada, Externý prehliadkový okruh Bojnice - Prepoštská jaskyňa, Aquila Sokoliari, Bojník - skupina historického šermu, kúpele, soľná jaskyňa, športová strelba, športový lov rýb, kemping

Cígeľ: Hornonitriansky banský skanzen

Kanianka: priehrada, lyžiarsky vlek

Poruba: Lyžiarsky vlek, ranč s koňmi, kostol

Lazany: priehrada

Nedožery-Brezany: priehrada, tenisový kurt, beach - voleybalové ihrisko, rodisko V.B.Nedožerského

Nitrianske Pravno: kalvária, hradisko Vyšehrad, domy meštianskych remeselníkov zo 16. storočia, časť Vyšehradné - rekonštruovaný ľudový dom, Monty ranč - kone

Malinová: pozostatky ťažby zlata , westernové jazdenie

Kľačno: osada Dallas - kone, škola v prírode

Handlová: kostol, plaváreň, železničný most, múzeum J. Procnera

Remata: lyžiarsky vlek, stredisko telesne postihnutých, bazén, okrasné rybníky

Ráztočno: ranč s koňmi

Chrenovec - Brusno - kamenné gule

Nováky - priehrada, kostol, mariánsky stĺp

Lehota pod Vtáčnikom - horolezectvo, plaváreň, lyžiarsky vlek

Podhradie - lyžiarsky vlek, Sivý kameň

Kamenec pod Vtáčnikom - cvičné horolezecké skaly, lyžiarsky vlek

Zemianske Kostoľany - renesančná sýpka, kaštieľ

Chalmová - kemping, termálne kúpalisko

Čereňany - renesančný kaštieľ

Horné Vestenice - Medvedia jaskyňa

Nitrianske Sučany - Hrob F. Madvu

Diviaky nad Nitricou - Máčov jazdecký klub Hipo, kostol, Rokoš

Nitrianske Rudno - priehrada, stredisko vodných športov a rybolovu, kemping

Temeš - Temešská skala - štátna prírodná rezervácia
FOTOGALÉRIA - MESTO
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Reading the green blood bring pressure to bear on guidelines

(ATroneeTab, 8. 10. 2018 8:19)

Compression est comment dur votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur sentiment pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent prendre offre sang loin de votre coeur. Chaque age votre coeur bat, il pompe le sang tout au long vos arteres a la prendre facilement de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/cialis-femme-prix-femme/

What you necessary to remember about high-pitched blood exigency

(Aexextnulp, 30. 7. 2018 1:32)

Torsion bras de quelqu'un est comment poupe votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur determination pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent prendre offre sang loin de votre coeur. Chaque set votre manque de sensibilite bat, il pompe le sang par vos arteres a la reste de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/achat-cialis-en-italie/

Hledá se Helena Chodurová - Chytilová

(Pavel Pečený, 12. 5. 2011 9:38)

Hledám spolužačku která se v roce 1975-6 přistěhovala z Lednického Rovne. Ozvi se do Kamenického Šenova.

Hezké

(kika, 21. 10. 2009 14:14)

mno chtela bych jen rict ze je Prievidza krasne mesto

KAMARÁD Z VOJNY

(Josef, 13. 6. 2009 9:57)

hledám kamaráda z vojny Františka Gonsku (možná se píše Gonsica)sloužil 1978-80 VU 6377.Bydlel Koš 148,pracoval na bani Cígel.Děláme sraz po 30.letech a dopis se vrátil "adresát neznámý".Kontakt: joka.nase@seznam.cz Děkuji.

Prosím POMOZTE !!!

(Ružena, 19. 8. 2008 17:00)

Kdo zná mojí kamarádku LUBU KAINCOVů, prosím dejte mi zprávu na email November-rain@seznam.cz , DĚKUJI , hledám jí už 17 let.

Návraty

(Ivan, 4. 5. 2008 10:58)

Som bývalí prievidžan,momentálne bývam 14rokov v Liberci a stále si myslím že Prievidza a okolie sú premna najkrajším miestom na zemi a stále rád sa tam vraciam.

este

(xg ghh, 23. 4. 2008 14:13)

prievidza je pekna

Spolupracovnice

(Jitka, 29. 3. 2008 20:02)

Velice ráda bych našla spojení na moji bývalou spolupracovnici Eleonoru Drevenákovou,Byla z Prievidze.S manželem však v roce 1980 bydlela a pracovala v Benešově u Prahy,měla malou holčičku.Náhodou jsem si na ni vzpomněla a zajímalo by mě,kde bydlí a co asi dělá.Moc děkuji za jakoukoliv informaci.Jitka Růžičková můj mail je ruziji@seznam.cz

Prievidza

(Jana, 24. 3. 2008 21:10)

Tak v tomto krásném městě bydlí můj bývalý přítel, kterého budu mít navždy v srdci, ale už ho asi nikdy neuvidím. Nejvíce se mi líbilo v Bojnicích na zámku a v zologické zahradě, všem doporučuji, je to krásný zámek a také v létě na plaveckém stadionu.